INTERKULTURALIZAM U SRBIJI

dINO

“Interkulturalizam  kroz obrazovni sistem ne može se razvijati u Srbiji, ukoliko se njime želi uskratiti pravo bošnjačkog naroda na obrazovanje na svom maternjem jeziku.” – rekao je jučer pravni savjetnik BNV-a Ahmedin Škrijelj na debati “Šta su prepreke interkulturalnosti u savremenom društvu”.

Škrijelj je dodao da je izgradnja interkulturalizma u Srbiji jedino moguća  ako Srbija kao država iskorači iz pozicije srpske države Srbije u državu čiji politički, pravni i obrazovni sistem sadrži rješenja prihvatljiva za sve narode i uvažava interese svih naroda.
Debata na temu “Šta su prepreke interkulturalnosti u savremenom društvu“ održana je jučer u Beogradu u organizaciji Centra za istraživanje etniciteta i Fondacije za otvoreno društvo.