Ko ima interes da zavađa Albance i Bošnnjake?

F Draga

 

Prema podacima koje je objavio Centar za Bošnjačke studije (CBS) Ferhad-beg Draga je bio najutjecajniji bošnjački političar u Sandžaku u prvim decenijama 20. stoljeća, osnivač i predsjednik političke partije “Džemijet” koja je okupljala najveći broj bošnjačkog stanovništva na ovim prostorima u tom periodu. Ferhat Draga je i bio poslanik Džemijeta u parlamentima Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. (izvor: https://www.snews.rs/ugljanin-primi-priznanje-za-lidere-dzemijeta/)

 

Najprije bi trebalo postaviti pitanje čelnicima Centra za Bošnjačke studije (CBS) da objave izvore ovih podataka? Krajnje je neznanstveno iznositi ovako decidne kvalifikacije bez referenci koje ih potvrđuju. Druga stvar bi bila da ovaj Centar nema u svom nazivu riječ “studije”, nego recimo “politikantstvo”, a u kojem slučaju od njih ne bi tražili ozbiljniju znanstvenu potvrdu.

Također, zašto su ti podaci bili do danas sakriveni, zašto ih ne objave iako su tri decenije prošle od pada totalitarističkog komunizma? Zašto na koncu, nema nijedan simpozijum, okrugli sto, konferencija ili bilo kakav znanstveni skup u kojem bi se osvjetlio lik Ferhat bega?

Za petnaest godina postojanja CBS, na njihovoj web prezentaciji se na samo jednom jedinom mjestu spominje tako “važna bošnjačka ličnost”, a što se i pretragom može ustanoviti, i to u usputno u članku iz 2012. koji govori o otkrivanju Spomen ploče na Aćif efendiju u Novom Pazaru.

draga-500x290

Zašto CBS, ustanova sa tako transparetnim nazivom, apsolutno zanemaruje ove važne ličnosti, a što jesu i po samom njihovom priznanju?

Ako je Ferhat Draga Bošnjak i to najuticajniji u svoje vrijeme, dolazimo do kontradiktornosti jer u akademskoj bošnjačkoj zajednici za koju se CBS predstavlja, nema apsolutno nikakvog ozbiljnijeg spomena niti Ferhad bega Drage niti drugih. Osim ovogodišnjeg prijedloga u lokalnim parlamentima sandžačkih opština, vođe Džemijeta su apsolutno zanemarene i inače u Sandžaku, što se može objasniti i pritiskom srpskog režima, ali od strane CBS osim ovoga imamo i određena krivotvorenja.

Naime, valja postaviti pitanje čelnicima CBS (ili možda bolje reći vlasnicima CBS),  vezano za zanemarivanje albanske narodne pripadnosti i Ferhat bega Drage i drugihi čelnika Džemijeta? Bošnjački narod u Sandžaku se čitavo jedno stoljeće sa ponosom sjeća ovih ličnosti i nikada nisu zanemarivali njihovu albansku pripadnost, štaviše, taj momenat je bio još jedna povijesna poveznica dva bratska naroda istog ilirskog porijekla. Taj momenat se u Sandžaku uviijek isticao, a zašto bi to bilo kome u Sandžaku smetalo? Zašto onda CBS krije i pokušava da krivotvori povijest, ako to Bošnjacima Sandžaka ne samo da ne smeta nego i sa ponosom gledaju na to?

Zašto bi na koncu uopšte Albanci ili bilo šta albansko bilo smetnja Bošnjacima i Sandžaku i ko to pokušava da nametne takve pogubne stavove? Za čije interese? Odgovor na ova pitanja je već i sasvim jasan.

Draga konf 1

Na kraju, ljudima koji se predstavljaju kao CBS preporuka bi bila da ako već sami nisu dorasli akademskoj razini, onda prepuste istinskim intelektualcima i znanstvenicima ove teme. Također Sandžaku nije potreban neki lokalna, provincijalistička imitacija ispolitizirane SANU, a nipošto ni lokalni, provincijalistički pojedinci bez stvarnog intelektualnog i znanstvenog kapaciteta.