Përfaqësuesit e Ambasadave në  Serbi interesohen pë Sanxhakun

BNV

 

Përfaqësues  të mbrojtjes nga Republika e Austrisë, Republika Federale e Gjermanisë dhe Republika e Bullgarisë kolonel Thomas Ahammer, nënkolonel Thomas Becker dhe kolonel Milcho Ignatov  në N. Pazar vizituan Këshillin Kombëtar Boshnjak .

 

Diplomat të rëndësishëm u pritën në emër të Këshillit nga Dr. Fuad Baqiçanin, Nënkryetar, doc. dr. Hasim Mekiq, President i Bordit Ekzekutiv dhe Mirza Hajdinoviq, Sekretari i Këshillit, të cilët  u njoftuan me aktivitetet kryesore të Këshillit dhe problemet e Boshnjakëve, si dhe me propozimet konkrete të Këshillit Kombëtar Boshnjak për zgjidhjen e tyre.

Diplomatët u informuan gjithashtu me iniciativën e Këshillit Kombëtar Boshnjak për të zgjidhur statusin e Sanxhakut, i cili kërkoi krijimin e një statusi të veçantë për rajonin e Sanxhakut, si një model për zgjidhjen e statusit të popullit boshnjak dhe statusin e rajonit të Sanxhakut, dhe u pyet për të informuar ambasadat dhe qeveritë e tyre të vendeve të rajonit të Sanxhakut. të cilat ata vijnë.

Statusi i veçantë i Sanxhakut është një zgjidhje efektive për mosmarrëveshjet politike dhe territoriale midis vendeve fqinje dhe popujve në Ballkan.