Curić: Bošnjaci i Albanci su autohtoni u Sandžaku

4

 

Predsjednica Bošnjačkog nacionalnog Vijeća dr. Jasmina Curić, uzela je sa delegacijom iz Sandžaka učešće na Drugoj generalnoj Skupštini Udruženja Kosovo za Sandžak. U svom obraćanju je istakla odlučnost BNV da gradi budućnost Sandžaka kao zemlje ravnopravnih naroda i u kojoj se neće priznavati i prihvatati rezultati zločina.

To svakako znači da vizija Sandžaka koju ima BNV podrazumijeva ravnopravnost svih, pa i albanskog naroda koji je danas u Sandžaku i u Srbiji apsolutno obespravljen. Također, neprihvatanje posljedica višedecenijskog progona Albanaca od strane svih srpskih režima, znači umanjivanje i otklanjanje istih koliko je to moguće, pa da u budućnosti u Sandžaku broj Albanaca raste umjesto da opada, da se veže za progres a ne ta progon.

 

Ova dva principa na kojima BNV hoće da gradi Sandžak, polaze od najuzvišenijih civilizacijskih dostignuća. Udruženje Kosovo za Sandžak itekako doprinosi i pomaže na tom putu. Sam naziv Udruženja svjedoči opredijeljenost za ove univerzalne tekovine čovječanstva, a na svijetu je malo zajednica koje se vode takvim motivima, a što je ovdje pokazano i u nazovu.

 

Kosovo je danas slobodno, pa je u prilici da pomaže, da radi i zalaže se za Sandžak, ali i za cijeli region. Što prije i Sandžak postigne slobodu, utoliko će doći u situaciju da se može zalagati za Kosovo i sve svoje susjede. Stoga je i u interesu Kosova da učini sve kako bi to što prije došlo do slobode Sandžaka

 

Obraćanje predsjednice na Skupštini prenosimo u cjelosti.

 

 

KOSOVO ZA SANDŽAK

Druga generalna Skupština Udruženja

Priština, 27. decembar 2019. godine

 

 

Poštovani predsjedniče Azizi, poštovani prisutni članovi i gosti Druge generalne Skupštine udruženja Kosovo za Sandžak.

Prije svega, ovom prilikom želim da vam odam priznanje na svemu što činite za demokratizaciju i unapređenje života u Sandžaku na dobrobit svih naroda koji u njemu žive.

Udruženje Kosovo za Sandžak, je kao organizacija čiji su ciljevi djelovanja od značaja za zaštitu prava Bošnjaka, zaštitu ljudskih i  manjinskih  prava,  vladavinu  prava  i  pravnu  sigurnost,  prepoznata od Vijeća i na osnovu toga dodjeljen joj je  konsultativno-participativni status u radu Vijeća.

U Sandžaku su autohtoni narodi kako Bošnjaci tako i Albanci, bratski narodi koji su kroz historiju, a i danas upućeni jedni na druge.

Velikosrpska politika kroz historiju je preko projekta srpskog akademika Vase Ćubrilovića „Izgon Arnauta“ organizovala konstantni državni teror nad albanskim i bošnjačkim narodom. Iz tog razloga i primjenom tog memoranduma u Sjevernom dijelu Sandžaka Albanci su protjerani i skoro nestali.

Bošnjačko nacionalno vijeće se ne slaže sa time i ne prihvata rezultate etničkog čišćenja Albanaca i Bošnjaka kao svršen čin. U svim sadašnjim i budućim projektima potvrđuje pravo Albanskog naroda na Sandžak.

Bošnjačko nacionalno vijeće, najviše predstavničko tijelo Bošnjaka, konstatuje da Bošnjaci i Albanci kao i njihovi potomci imaju jednako pravo na Sandžak. Ovo smo ozvaničili i u našoj Odluci o pokretanju inicijative za rješavanje statusa Sandžaka i uspostavljanje specijalnog status za Sandžak.

Poštovani prijatelji, u ime Bošnjačkog nacionalnog vijeća, u ime svih Bošnjaka Sandžaka, čestitam vam na dobrim rezultatima koje ste postigli u dosadašnjem radu. Želim vam uspješan rad skupštine i želim Vam svako dobro.

/A.Memić/