Kush është porositësi i gjenocidit ndaj boshnjakëve!

Uglanin, konf shtypi

Sot në N. Pazar u mbajt konferencë për shtyp i Partisë  për Veprim Demokratik të Sanxhakut nga kryetari i partisë dr. Sulejman Uglanin.

Presidenti Uglanin tha:

Boshnjakët e Sanxhakut janë popull autokton në Sanxhak, popull i kulturuar, tolerant dhe paqësor që jeton, mendon dhe punon si popull evropian.

Për 29 vjet të plota i organizuar përmes Partisë për Veprim Demokratik dhe nga  Këshilli Kombëtar Boshnjak është përpjekur përmes institucioneve shtetërore dhe procedurave demokratike të sigurojë kushte për një paqe të qëndrueshme, të ndërtojë një shoqëri me mundësi të barabarta për të gjithë, një shoqëri e mbështetur në sundimin e ligjit dhe barazinë para ligjit. Pastaj për ekonomi të tregut dhe ekonomi  konkurruese si një bazë për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe  standard më të mirë për të gjithë qytetarët e Sanxhakut.

Mbi këtë kauzë fisnike, mjedisi ynë është kapur nga një epidemi e ideologjisë serbomadhe, qëllim kryesor i së cilës është shfarosja fizike e boshnjakëve nga këto treva, si një ind patologjik që kërcënon edhe vet popullin serb në planin afatgjatë.

U takuam sot për të kujtuar krimet e forcave të armatosura serbe kundër boshnjakëve në Severin më 22 tetor 1992, Kukuroviq më 18 shkurt 1993 dhe Shtrpcë më 27 shkurt 1993, kur nga treni 671 që lëvizte në relacionin Beogradit – Tivar rrëmbyen dhe u vranë të paktën 19 qytetarë të Sanxhakut, 18 Boshnjakë dhe 1 Kroat.

Të konstatojmë  se të gjitha krimet e tjera ndaj boshnjakëve nuk janë sqaruar as  që është ngritur procedurë kundër atyre zyrtarëve përgjegjës të cilët ishin përgjegjës ta parandalojnë apo  ndëshkojnë  krimin.

Të konstatojmë që përfaqësuesit e organeve më të lartë shtetërore të Serbisë ende mohojnë krimin e gjenocidit kundër boshnjakëve, të lavdërojnë kriminelët e luftës dhe justifikojnë krimet e kryera kundër boshnjakëve.

Bashkimi Evropian, SHBA-të dhe bashkësia e gjerë ndërkombëtare kanë identifikuar krimet, por nuk kanë ndëshkuar kriminelët. Përkundrazi, “Republika Srpska” është një trofe i forcave të armatosura serbe dhe ideologjisë serbomadhe. Duke u bazuar në këto fakte, lind pyetja se kush është porositës i këtyre krimeve, d m th. shfarosjen e popullit boshnjak nga këto treva.

Boshnjakët e Sanxhakut gjithashtu nuk janë në gjendje të ushtrojnë të drejtat e tyre të garantuara kushtetuese dhe ligjore përmes institucioneve të sistemit. Duke filluar me parimet kushtetuese të së drejtës për jetë, liri, siguri, dinjitet, paprekshmëri të shtëpisë, të cilat janë shkelur organikisht nga organet e shtetit serb nga vitet 1990 e deri më sot, e drejta për zhvillim ekonomik pa kushtëzime dhe parime të tjera kushtetuese. Boshnjakët në Sanxhak nuk mund të ushtrojnë të drejtën e tyre për përfaqësim adekuat në prokurori, polici, gjyqësi dhe shërbime dhe organe të tjera publike me autoritet publik. Pastaj e drejta për arsimim në gjuhën amtare Shtrohet pyetja se cili është qëllimi të merremi me politikë në këtë epidemi serbomadhe  të shovinizmit fetar e cili këto ditë përveç boshnjakëve përfshiu popullin malazez   dhe kishën ortodokse  autoqefale ortodokse të tyre