Izbori u Srbiji dovode do rascjepa sandžačkog naroda?

ali

 

Zukorilićeva ‘Matica Bošnjaka’ kao i njena starija politička sestra Vučićeva Matica Srpska su odlučne protiv ‘albanizacije’ Albanaca na Sandžaku, ali ne i protiv njihove srbizacije.

Ali Daci

U svojem posljednjem medijskom nastupu, ‘instant doktor nauka’ Admir Muratović žučno je napao sandžačkog lidera gospodina Sulejmana Ugljanina, u oprobanom maniru njegovih naredbodavaca Vučića i Dačića. On je na konferenciji za štampu održanoj 14.03.2020. zatražio ‘povlačenje dr. Sulejmana Ugljanina iz Bošnjačkog nacionalnog vijeća zbog desktruktivnog djelovanja’. Prisustvovanje dr. Ugljanina na skupu u Minhenu i ‘albanizacija’, koju on navodno sprovodi, razlog su koji Muratović navodi. Dr. Sulejman Ugljanin je vijećnik u Bošnjačkom nacionalnom vijeću i na to mjesto je došao putem izbora građana, pa se postavlja pitanje kako je to Muratović mislio da ‘Ugljanin odstupi’? Tim više što je Lista na čijem je čelu bio dr. Ugljanin, porazila Maticu Bošnjaka uprkos podršci od strane srpske države koju je Matica imala.

Ohrabren srpskom politikom i pod uticajem takozvanog akademka Zukorlića, korisne bakterije u debelom crijevu srpskih organa, Muratoviċ je punih pola sahata krivio Ugljanina da je izašao iz kolosjeka, valjda misleći na napuštanje staze koju su trasirali Vučić i Dačić. To je trasa čiji je Zukorlić bajraktar i koja vodi ka jednom jedinom cilju: Srbizaciji Bošnjaka i Albanaca na Sandžaku, a za šta je potrebno uklanjanje posljednje prepreke – glasa koji se zalaže za pravo naroda  ove pokrajine.

Muratoviċ sasvim javno izjavljuje da Bošnjaċka Matica krivi politićkog vodju Sandžaka za proalbansko djelovanje i nepoštivanje naređenja koje daje srpska vlada. Kao primjer napretka današje demokracije u Sandžaku Muratoviċ spominje 1907.   godinu, kada po njemu Bošnjaci nisu imali pravo da se deklarišu kao takvi. Pri tome, ovaj doktor Zukorliċevog naučnog univerziteta zaboravlja da su poċetkom od njega spomenutog dvadesetog  veka, Sandžakom prevladavali Albanci.  Ali, na njegovom putu, u ulozi sluge asimilacije albanskog življa u Muslimane sa velikim M, a potom dalje u Srbe, ovom ‘doktoru nauka’ je testera naišla na čiviju u vidu Sulejmana Ugljanina  i samim tim čeličnu smetnju realizacije njegovih (srpskih!) težnji na Sandžaku.

U tendencioznom govoru, prepunom mržnje i uvrijeda, bez da trepne okom Muratoviċ ponavlja srpsku retoriku po kojoj Ugljaninova politika kvari odnose Bošniaka i Albanaca u regionu. On time pokušava bacati pepeo u oči svima koji su u toku zbivanja i samim tim svjesni faktičkog stanja da Sandžaklije i Albanci nikada nisu sarađivali intenzivnije nego danas. Imajuċi aktualne okolnosti u vidu, tvrdnje ove Zukorliċeve pinjole nisu sasvim iznenađujuće.  Ovo štene srpske politike ili smatra da je sandžački narod kratkovid ili glup te misli na isti način kao i njegovi mentori.

‘Doktor’  Muratoviċ zaboravlja da sandžačkim narodom nije lahko dirigovati. Drastiċan primjer težnje ove političke klike je poslednji razvoj u prosvjeti na regionu. Nije prošlo neopaženo da u poslednje vreme sve češće dolazi do do smjene vodjeċih struktura u školama; konkretno zamjene dosadašnjih direktora škola u Novom Pazaru i okolini sa po svaku cijenu poslušnim ljudima. Otpor Bošnjačkog nacionalonogVijeċa protiv ovog koliko besramnog toliko i drskog čina, protiv zapravo totalne srbizacije prosvjete na Sandžaku, dovoljan je razlog i vatrena motivacija Admiru Muratoviċu da na taj bezobrazan način nasrne protiv Sulejmana Ugljanina, nesumnjivog povijesnog velikana i sandžačkog patriote. Pod pokriċem srpske politike i podrškom talibanskih struktura,  ovi perfidni politiċari igraju pred narodom uloge vjernika i bošnjačkih spasioca. ‘Blago’ onima koji nasjednu.