Neprihvatljiva inicijativa kojom se želi podijela između Albanaca i Bošnjaka

Screenshot-176

 

Portal ‘Sandzacke.rs’ već neko vrijeme vodi medijsku kampanju protiv mene Ismeta Azizija, Ali Dacija i udruženja ‘Kosovo za Sandžak’. Ta kampanja je zapravo u potpunosti usmjerena protiv suradnje i protiv približavanja Albanaca i Bošnjaka Sandžaka, a što je obostrani željeni cilj ova dva naroda i za šta se mi kroz Udruženje ‘Kosovo za Sandžak’ duže vrijeme zalažemo. Nema sumnje, suradnja i približavanje ova dva bratska naroda ometaju nečije zlonamjerne planove i prema Sandžaku i prema ovim narodima, pa se upravo iz tog razloga kanaliziraju „nesuglasice“ između Albanaca i Bošnjaka. Iskonstruisana „neslaganja“ sasvim jasno imaju zapravo potpis veliko-srpske šovinističke politike koja je oduvijek imala za cilj širenje mržnje između Bošnjaka i Albanaca. Krajnji cilj spomenute šovinističke politike je totalno uklanjanje ova dva naroda, a za šta se kao instrument uzima i izgradnja nepremostivog jaza između Sandžaka i Kosova, zajedno sa Albanijom, između Albanaca i Bošnjaka i slično tome.

 

 

Prije nekoliko dana kampanja spomentuog portala je prešla sve prihvatljive granice, kada je predstavljen propagandni pamflet pod nazivom „INICIJATIVA: Zabraniti učešće na izborima za BNV svima koji provode„ albanizaciju “, a koji je objavljen u„ Sandzacke.rs “.

Autori fantomske inicijative idu toliko daleko, pa traže od Bošnjaka da se javno izjasne protiv Albanaca. Također se traži zabrana kretanja ljudi, u ovom slučaju Albanaca, kao i ukidanje prava glasa onima koji se izjasne ili se osjećaju Albancima u Sandžaku. Autori ovog fašističkog pamfleta zahtijevaju da sandžački Albanci, ukoliko se žele uključiti u politiku ili kulturne aktivnosti, to urade kroz Nacionalni Savet Albanaca sa sjedištem u regiji Preševska dolina. Drugim riječima, ovo je zahtjev za raseljavanje Albanaca iz Sandžaka, jer u toj zemlji ne smiju uživati ​​ni osnovna ljudska prava.

Takvu politiku, barem na papiru, nije zahtijevao nijedan srpski režim, od onog Nikole Pašića do Miloševićevog. Ipak to traži neko iz Sandžaka, iz redova onih koji sebe i dalje nazivaju Bošnjacima. Štaviše, ova Inicijativa sadrži elemente krivičnog djela prema važećem pravnom sistemu Republike Srbije. Prema tome, nemamo drugog izbora nego da postavimo pitanje: ko su ti opasni ljudi koji diskriminacijom pokušavaju nadmašiti čak i srpske režime koji su anti-bošnjački i anti-albanski?

Sada, u XXI stoljeću i nakon što je velikosrpska politika doživjela neuspjehe i poraze, nezamislivo je da neko istupa sa idejama koje prevazilaze i onu genocidnu politiku Slobodana Miloševića, sa Inicijativom koja je vrlo opasna utoliko što sadrži fašističke elemente i karakteristike. Nezamislivo je da i u Sandžaku neko „u ime bošnjaštva“ iznosi fašističke pamflete prema bilo kome, a pogotovo prema Albancima, ali nažalost, to se ipak dešava.

Udruženje „Kosovo za Sandžak“, na čelu sa Ismetom Azizijem, još jednom koristi priliku da ponovi činjenicu da naša aktivnost nema drugu svrhu osim one koju je javno proglasila, a to je održavanje prijateljstva između Albanaca i Bošnjaka, što će i nastaviti bez obzira na prepreke na tom putu.

Također, vrijeme koje je iza nas i sve što smo u dosadašnje ostvarili, ulijeva nam nadu za ubuduće i svjedoči da smo na dobrom putu, a nada je da će i takve fašističke inicijative prestati, kao uostalom i sve one u historiji bile i prestale.

 

U ime udruženja „Kosovo za Sandžak“, Ismet Azizi.