Bošnjački narod nema povjerenja u srpske državne organe

WhatsApp-Image-2019-05-11-at-14.10.40

 

Povodom vanredne situacije u sandžačkim opštinama Stranka demokratske akcije Sandžaka obratila se republičkom i lokalnim štabovima za vanredne situacije i konstatovala da se proglašena vanredna situacija koristi na štetu bošnjačkog naroda.

Bošnjački narod nema povjerenja u srpske državne organe i izražava opravdani strah da mjere koje preduzimaju imaju za cilj da se promjeni demografska slika u Sandžaku na štetu bošnjačkog naroda.

 

Mjere koje se provode u Sandžaku zasnovane su na provođenju velikosrpske politike Vučićevog režima isključivo sa ciljem da se kod Bošnjaka izazove psihoza straha, nesigurnosti i besperspektivnosti.

 

U ovoj vanrednoj situaciji posebnu opasnost predstavlja činjenica da zdravstvenim ustanovama u Sandžaku rukovode isključivo realizatori velikosrpske politike i srpska vojska.

 

Zahtijevamo od srpske Vlade, drugih državnih organa i štabova za vanredne situacije na svim nivoima da izvrše izmjene odluke o proglašenju vanredne situacije i usklade sa interesima građana, bez ugrožavanja njihovih građanskih sloboda, ljudskih, ekonomskih i socijalnih prava.

 

Stranka demokratske akcije Sandžaka zahtijeva od nadležnih:

 

Da se hitno razriješe dužnosti direktor Opšte bolnice u Novom Pazaru Meho Mahmutović, direktor Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar Šefadil Spahić i koordinator Opšte bolnice u Novom Pazaru Mirsad Đerlek zbog dugogodišnjeg urušavanja zdravstvenog sistema u Sandžaku,

Da se pripadnici srpske vojske povuku iz zdravstvenih ustanova u Sandžaku i njihovu ulogu preuzme civilna zaštita,

Da se vanredna situacija uvodi prvenstveno radi povećane smrtnost građana,

Da zdravstvene ustanove za svakog primljenog bolesnika obavezno vode istoriju bolesti sa svim pratećim dijagnostičkim pokazateljima,

Da se za svakog preminulog porodici izda pisani izvještaj sa pokazateljima i dokazima o uzroku smrti,

Da se porodicama primljenih bolesnika, koji su na liječenju, tokom liječenja i ishodu omoguće redovno i zvanično informisanje,

Da Zavod za javno zdravlje svakodnevno obavještava javnost o kvalitetu vazduha koji udišemo, kvalitetu vode za piće iz sistema vodosnabdijevanja građana i higijensko–epidemiološkoj situaciji,

Da putem medija ukažu građanima o štetnim posljedicama koje mogu nastati po zdravlje ljudi nošenjem zaštitnih maski i druge opreme za jednokratnu upotrebu nepoznatog porijekla,

Da nadležni državni organi i lokalne samouprave preuzmu odgovornost za finansijske i ekonomske posljedice građana i privrednih subjekata koje nastanu primjenom mjera štabova za vanredne situacije.

SDA Sandžaka poziva predstavnike Vlade Republike Srbije, Evropske unije i druge zainteresovane strane na dijalog o rješavanju statusa Sandžaka kao odgovora na sve probleme i sva otvorena pitanja