Rizvan Halilović, bio sam žrtva, samo zato što sam bio ,,SDA”.

rizvan

 

           Kako smo najavili, na samom početku našega rada, da nam je misija da sintetiziramo unutar bošnjačke odnose. U tom cilju, uradili smo ovaj intervju sa g.dinom Rizvanom Halilovićem, jednim od glavnih aktera političkog organizovanja Bošnjaka R. S Makedonije. Sa ovim, nadamo se objektivnim pristupom, nastojali smo da  dolovimo činjenično stanje nekih okolnosti, niz kontekst dešavanja iz 90-tih godina. Smatramo da su dešavanja iz toga doba za posledicu ostavile antagonizirane unutarbošnjaške odnose, Bošnjaka Makedonije a u nedostatku istine I devaloralizirane su I zasluge društvenih činioca toga doba. Odgovori su autentični, ne cenzurirani I lsključivo su g.dina Halilovića. . Vjerujemo, da će ova stanovičta u vjelikoj mjeri uticati na popravljanju ukupnih odnosa kao I na promjeni percepcije o zaslugama stranke SDA Makedonije i aktivnostima iste za dobrobit Bošnjaka Makedonije kao i ukupnih odnosa u državi u tome periodu.

 

Bosnjakinfo: Možete li se ukratko predstaviti ko ste vi, godine, obrazovanje, porodična situacija, gdje ste nastanjeni?

Rizvan Halilović: Jas sam doc.dr.Rizvan Halilović, doctor pravnih  nauka,  javno pravna oblast- uža oblast- ustavnopravna oblast- ljudska prava I slobde,  oženjen  I imam dva sina, dvije hćerke I osmoro unučedi/ nadam se biće nas još, ako Bog da…./ Od 20.8.1979. god do 14.10.1993. godine, živio sam u Kumanovu, potom od 14.10.1993.godine proveo u zatočeništvu do 26.5.1994. godine u Skopju, Vranju I Nišu. Nakon davanja kaucije u iznosu od 50.000 DM, proveo u kućnom pritvoru u Bijelom Polju do 9.3.1995.godine, potom preko Albanije prebejgao u Tursku od 9.3.1995. do 11.10.2001 I od 11.10.2001.godine živim radim I djelujem u Sarajevu, Opština Stari Grad Sarajevo, Bosna I Hercegovina. Član sam SDA BIH,  Član sam Predsjedništva Udruženja Bošnjaka porijeklom iz Sandžaka u BIH, član VKBI, član NAI KRUG 99, Potpredsjednik skupštine BKZ PREPOROD i predsjednik Udruženja BTP BOSFOR. Živimo kao podstanari u ul. Safvet Bega Bašagića br 80. Od januara 2020. godine sam i penzioner – starosna penzija/15.12.1954.-15.12.2019. /

  1. Bosnjakinfo: 92.godine nakon podjele u SDA Makedonije izabrani ste za predsjednika jedne frakcije, SDA Makedonije. Možete li opisati ukratko zašto je došlo do podjele SDA i kakva je bila politička klima vezano za Bošnjake makedonije?

Rizvan Halilović: Bošnjaci/Muslimani kao jedan od konsittutivnih naroda bivše SFRJ,  su vrlo mukotrpno I vrlo kasno dobili status konstitutivnog naroda u bivšoj SFRJ / popis 1971. godine/. Bošnjaci su autohton narod/ nacija Bosne I Sandžaka,  koja se integirsala na duhovno-geografskom prostoru,  1200. godina stare države Bosne.  Spletom historijskih, političko-pravnih okolnosti Sandžak/ Novopazarski Sandžak/  je 13.7.1878.godine je  međunarodno priznat kao ,,corpus separatum” Odlukama Berlinskog kongresa. Bošnjaci su se u svojim slobodnim i prislinim migacijama nastanjivali  u Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji, Vojvodini, Hrvatskoj, Albaniji, Sloveniji, u takozvanim domovinskim zemljama Balkana. Bošnjaci su krajem 19. i početkom 20. vijeka krenuli  širom svijeta da se naseljavaju, kao i mnogi narodi Balkana, a naročito ih ima u velikom broju u R.Turskoj, Evropi, Americi i Australiji. Koliko god da su bivali daleko i koliko god da su dugo odvojeni od svoje matične države Bosne i svog vatana Sandžaka, Bošnjaci su uvijek ostali vezani za Bosnu i Sandžak , ljubomorno čuvali svoj Bosanski jezik, svoju bošnjačku kulturnu baštinu, folkor, odgoj i običaje.

Kad se tiče osnivanja SDA , može se reći da je to bio opštebošnjački nacionalni pokret koji je nakon berlinskog kongresa 1878.,  nakon pokušaja sa JMO u kraljevini SHS 1918. i nakon Pokrajinskih i obalsnih komiteta KPJ za Bosnu i Sandžak 1937-1941.,  bio je po prvi put  pokret koji je imao opšenacionalni konsenzus Bošnjaka, iako su neki  kadrovnici bili skeptični u uspjeh SDA kao pokreta,  koji je reafirmisao 26.5.1990.  u Sarajevu, odnosno 29.7.1990. u Pazaru,  Bošnjake kao politički narod u bivšoj SFRJ. Nakon što smo se masovno učlanili u SDA /ja recimo od 20.8.1990./ mnogi od nas su pokrenuli i osnivanje SDA za Makedoniju.  Kao što je već poznato 26.10.1991. godine, došlo je napokon i do Osnivačke skupštine SDA za Makedoniju. Pošto smo se na neki način legalizovali 31.3.1992. godine dobijanjem registracije SDA Makedonije, ubrzo je došlo i do izbijanja krize, a potom i do otvorene agresije, pokušaja uspostave okupacionog sistema i komadanja Republike Bosne I Hercegovine od strane  Srbije, Hrvtske i Crne Gore. Ubrzo potom počinje već u martu 1992. Godine,  rijeka prognanika i izbjeglica iz Bosne i Sandžaka u Makedoniju. Mi Bošnjaci smo osjećali dužnost i obavezu, da damo puni doprinos u prihvatu i smještaju tih nesretnih ljudi iz Bosne I Sandžaka. Propaganda je bila vrlo surova i ubrzo je došlo do podjele , prvo neprimjetno, a potom i sasvim otvorene podjele, jer smo se podijelili na autohtone makedonske Muslimane / “Kirinu SDA”/ , koji nemaju ništa sa ratom u Bosni i na nas Bošnjake koji smo se osjećali Bošnjacima porijeklom iz Bosne I Sandćaka, takozvane “Alijine članove SDA Makedonije”, odnosno autentične SDA Stranke, kako smo  osnovani 1990 . godine i registovani 31.3.1992. u Skopju. Na godišnjoj skupštini SDA Makedonije 19.2.1993. godine, dolazi i do otvorenog razlaza i tek tada sam ja prihvatio da budem v.d.Predsjednik SDA Makedonije od 3.3.1993 godine. Sve je to legalizovano nakon brojnih pokušaja da se objedinimo i raznih načina da se nama onemogući rad i djelovanje, na Skupštini SDA Makednije održanj  23.8.1993. godine kada sam ja izabran za predsjednika SDA Makedonije. Iako mi nismo željeli, spletom historijskih i političkih okolnosti SDA Makedonije je postala Bošnjačka partija, što bi trebalo mnogo dublje analizirati na nekoj naučnoj konferenciji, a ne ovdje u ovom kratkom osvrtu.Nikada se Bošnjaci nisu mirili sa imenom  Musliman u nacionalnom smislu, što je bilo jasno kada Bošnjaci u Sarajevu na Bošnjačkom saboru 28.9.1993.godine donose historijsku odluku da se Bošnjacima kao autohronom narodu,  povrati autentićno nacionalno ime BOŠNJACI, što je takođe imalo dosta nerazumijevanja i među nekim Bošnjacima. Popis stanovništva 1994. godine u Makedniji, jasno daje do znanja da smo mi bili svjesni svog autentičnog nacionalnog imena Bošnjaci, svog maternjeg Bosanskog jezika  i svoje vjere Islama. Poznato je I to kolike su bile prijetnje od tadašnjeg režima Bošnjacima koji su odlučili da se na popisu izjasne kao Bošnjaci.  Hvala Bogu,  sad je svim Bošnjacima jasno da smo mi Bošnjaci po naciji, da nam je maternji jezik Bosanski i da pripadamo povijesnom, kulturološkom  i duhovnom krugu vjere Islam. Ja lično poštujem sve ljude, narode i etničke zajednice.  Nikada mi nije palo na pamet, da bilo koga bošnjakiziram, niti bih to bilo kome preporučio, jer smo mi Bošnjaci osjetili na svojoj koži pokušaje crnogorizacije, hrvatizacije I srbizacije, nakon što smo mi jedini ostali nepriznati na Drugom zasijedanju AVNOJ-a 29/30.11.1943.godine, kada se donose poznate odluke da se buduća DFJ koju čine šest republika i pet naroda. Poštujem oprddjeljenje i volju naših komšija : Makedonaca, Albanaca, Turaka, Bugara, Srba, Crnogoraca, Hrvata, Roma, Egipćana, Vlaha, Aškalija, Goranaca, Torbeša, Pomaka, Jevreja, bez bilo kakvog politiziranja njihovog  etničkog, jezičkog, vjerskog, kulturološkog ili nacionalnog pitanja na koje svaki čovjek ima pojedinačno i kolektivno prirodno pravo.

Masovan odziv najširih narodnih masa Bošnjaka i plebiscitarna podrška pokretu SDA na predizbornim skupovima i na izborima 1990. godine,   koje predvode Alija Izetbegović I dr. Suljeman Ugljanin, je bio jasan signal kreatorima velikodržavnih projekata na prostorima SFRJ, da treba na svaki način relatvizirati i oslabiti tako visoku nacionalnu svijet i snažno izrastanje Bošnjaka kao političkog naroda i kao političkog faktora bez kojeg se više ništa ne može trajno rješavati, a naročito bez političkih predstavnika Bošnjaka oličenih u Stranci SDA. Vjerujem da su svima poznati prvi disidenti još od septembra 1990. kada dolazi do osnivanja MBO , a potom LBO i nije se to zaustavilo samo na tome. Djelovanje protv SDA i Bošnjaka kao političkog naroda se nastavlja spregnuto sa svih strana i u toku agresije na Bosnu I Hercegovinu1991.-1995.,  pa može se reći da taj pritisak na Bošnjake i na svebošnjački pokret SDA nije ni danas prestao, što nam jasno pokazuje tako veliki broj političkih partija, koje nemaju ništa posebno niti novo ponuditi biračima, osim što su protiv SDA , odnosno “Alijine SDA”, a time naravno i protv Bošnjaka kao jedinstvenog naroda i protv definitvnog ustavnog regulsanja stastusa Bošnjaka,  kako u Bosni i Hercegovini, tako u Sandžaku i u svim novo nastalim državama na prostoru bivše SFRJ: RS Makedoniji, R.Kosovu, R.Srbiji, R.Hrvatskoj, R.Crnoj Gori i R.Slveniji.

  1. Bosnjakinfo: Nakon vašeg hapšenja I izdržavanja zatvorske kazne, Vaša stranka sa drugim rukovodstvom 1998. Godine dobija 1 poslanika I ulazi u vlast . zašto nije otvoreno vaše pitanje. Osjećate li se izdani od svojih saradnika?

Rizvan Halilović: Nakon brojnih političko-policijskih tortura I hajke protiv SDA Makedonije I mene kao predsjednika lično, dolazi I do brutalnog državnog terorističkog čina na mene lično, u sred Skopja,  ispred benzinske pumpe kod makedosnke televizije,  bukavlno sam kidnapiran od strane operativaca DB Makedonije, oko 18 h, 14.10.1993. godine i nakon dva dana 16.10.1993. godine , na meni nepoznatom mjestu isporučen operativcima DB Srbije u Vranju, bez bilo kakve sudske odluke. Bilo je to nevjerovatno teško I životno opasno, da je teško opisati sve to , a da čevek ne pretjera ili ostane nedorečen. Ne žilim nikome takvo iskustvo u životu, kakvo sam ja preživio od 14.10.1993. do 26.5.1994. godine /7.5 mjseci strašne torture, isljeđivanja I sudskog procesa koji je rezultirao kaznom zatvora od 4 godine/. Ja bih radije rekao šta je dovelo do optužnice protv SDA Makednije i mene kao predsjednika SDA u oktobru 1993. Godine u okružnom sudu u Skopju I skoro iste optužnice u okružnom sudu u Vranju u oktobru 1993. Gopdine. Naime, mi smo prirodno pokrenuli pitenje ustavnopravnog položaja Bošnjaka u Makedoniji, što je bio demokratski i pravno sasvim normalan čin i došlo je do otpočinjanja razgovora po našoj  Platformi 29.9.1993. godine u Skoplju, kada je došao Gert Arens ispred Badinterove komisije sa timom, mi iz SDA Makedonije i predstvnik Vlade Makedonije,  u bašti hotela Jadran . Imali smo najpozitivnije mišljenje tih članova I gosp. Arensa po svim pitanjima koja smo postavili na denvni red i dogovorili Plan, da to bude proces koji če trajeti, ali se treba u razumno vrijeme rijšiti.  Onda nastaje hajka I brojne medijske optužbe, kako na mene, tako i na kompletnu SDA Makedonije. Naravno ja nisam znao za brojne zadkulisne radnje i dogovre koji su nakon toga uslijedili u Makedoniji, kao i dogovori između predsjednika Makedonije Srbije, Hrvatske i Crne Gore, a koji su se ticali “uklanjanja predsjednika SDA Makedonije” kao idejnog tvorca Platofrme i po mogućnosti zabrane djelovanja SDA Makedonije. Ja ni danas mnoge stvari ne znam jer sam nakon svega odlučio da sve to prepustim uzvišenom Bogu koji će najparvednije svima nama presuditi u čemu smo se razilazili. Sigurno je jedno da sam ja namjeravao nastaviti političku borbu za ustavnopravni položaj Bošnjaka i borbu za pravdu i istinu u Makedoniji, nakon što se okonča montirani politički process protiv mene. Međutim, kad sam nakon svega ostao bez stana, koji sam morao prodati u Kumanovu i bukvalno istejrati suprugu i djecu na ulicu i nakon što se nisu stvorili uslovi za nesmetan povratak mene kao predsjednika SDA Makedonije u Skoplje, ja sam pristao 25.10.1995. da se u Skopju održi Skupština SDA Makedonije i da se za predsjednika stranke izabere dotadašnji v.d. predsjednika SDA Makedonije – g.din Avdija Pepić, Održana je skupština SDA Makedonije 20.1.1996. godine I jasno je naglašeno zašto je došlo do promjene na čelu Stranke. Međutim, nikada moji  saradnici nisu uspjeli da riješe moj legalan povratak ili bilo šta u vezi sa mojim povratkom u Skopje. (Preširoka je ovo tema). Drago mi je što su naši članovi SDA uspjeli da osiguraju barem jedno mjesto u parlamentu Makedonije, iako je bilo moguće I više, a pogotovu je moglo drugačije, ali to više nije zavisilo od mene. Ja poštujem svačije pravo I ne krivim nikoga, niti optužujem bilo koga, za bilo šta, u vezi samnom. Sve to moramo ostaviti da uzvišeni Bog pravedno riješi, jer ja nisam imao snage da se sam borim sa svim tim pravnim I tehničkim pitanjima, a ni finasijski nisam bio nikako situiran. Žao mi je što nismo bili u koaliciji sa Albanskim i Turskim partijama i sa njima dobili više mjesta od državnog nivoa do lokalne samouprave, jer smo to sve bili već izdogovoarali sa našim tradicionalnim prijateljima Albancima i Turcima u Makedoniji. No u svakom belaju je i neki hajir. Neka svako sudi svojim posupcima i neka svako traži oprosta od uzvišenoga Allaha za svoje postupke. Izdaja  je najveći haram. Ja se ni na koga ne ljutim, nikome ne zamjeram, niti koga mrzim, jer to nije u mojoj prorodi. Sretan sam što zbog mene i nakon mojega brutalnog kidnapiranja nikom nije ni dlaka sa glave falila,  niti je ko zbog mene stradao. Ako se kome trebam izvinuti i tražiti halala , to su moja djeca i moja supruga koji su zbog mene užasno propatili, ali i to je sve hvala Bogu  iza nas. Daleka prošlost. Ono što te ne uništi, to te ojača i daje ti snagu da nastaviš dalje sa malo više mudrosti, iskustva i saznanja.

  1. Bosnjakinfo: Osjećate li grižnju savjest radi vaših stavova u odnosu na Torbeše iz toga doba I nakon tih zbivanja iz devedesetih godina prošlog vijeka. Poznati su Vaši rezignirani stavovi u odnosu na Torbeše(Muslimane) Makedonije, da oni, navodno, ne pripadaju pokretu SDA I, da je u stvari, SDA samo za Bošnjake Sandžaka I Bosne?

Rizvan Halilović: Torbeši su po mom istraživanju i analzama, kao i po istraživanju brojnih naučnika u Makedoniji i na Balkanu, kao i Pomaci i Goranci, jedna sasvim definisana vjekovna etnička zajednica i tu je svako uplitanje neke etničke zajednice vrlo nekorektno, nenaučno i politički vrlo šetetno po nacionalno biće , kulturu, običaje , jezik I sve drugo kod tih zajednica. Bilo je pokušaja sa raznih strana da se ti narodi “otmu” od samih sebe I inkorporiraju u Bugare, Makedonce, Albance, Turke, Srbe, što je po mom dubokom uverenju nemoguće, jer oni imaju sve što imaju i svi drugi narodi na Balkanu. Ja nisam nikada podržavao bošnjakizaciju bilo koga niti drzintegraciju Bošnjaka od bilo koga. Gradimo zajedništvo , multkulturlanost, interkulturlanost i transkulturalnost svih balkanskih naroda, koji su zahvaljujući osmanlijskom komnveltu opstali i razvili se u narode koji imaju svoje domvine i svoje države.  Torbešima  će kad tad morati da se prizna status posebne etničkonacionalne zajednice I vrlo je moguće riješiti njihovo pitanje stvaranjem Prekograničnih euroregija između Kosova, Albanije I Makednije, kako bi oni postali faktor koji spaja a ne razdvaja. Slična je situacija I sa Pomacima u Bugarskoj i Grčkoj . No ovo je samo moje vrlo sažeto razmišljanje kao naučnika koji se bavi problematikom ljdskih prava I sloboda, bez prejudiciranja bilo kojeg rješenja, jer to ostavljam nauci koja će doći od njih samih i u okvirima država u kojima oni žive. Makednci, Turci, Albanci, Romi, Goranci, Tobeši, Pomaci, Srbi I drugi,   su meni prijetelji I ja imam vrlo lijepe odnose sa mnogima. Nekima sam bio vrlo sretan domaćin u Sarajevu, a nadam se nakon ovih pandemija, da ćemo se još i više družiti u Bosni I u Makedoniji, bez bilo kakvih predrasuda i animoziteta. Svi ste dobrodošli u Sarajaevo. Bosna i Makedonija imaju vrlo dobre prijateljske odnose, jer imaju slične prednosti I slične probleme, stim da je RS Makedonija jako uznapredovala u euroatlansdkim integracijama, što nas sve raduje I upućujemo čestitke svim građanima RS.Makedonije. Za mene nema malog naroda niti ima lošeg naroda. Brojnost pojedinih naroda ne igra ulogu u međunarodnom priznavanju posebnoisti svih naroda Svijeta. Takođe,  nema naroda bez jezika, a oni imjau i svoj jezik i svoje književnike, pjesnike, stvaraoce, folkor, i dr.

  1. Bosnjakinfo: Frakcija SDA koju ste Vi predvodili nazivana je radikalno krilo. Smatrate li to smišljeno imputiranje vlasti ili ste možda radi poznate naklonosti makedonske vlsti toga doba, prema srpskoj strani I manifestirali neku dozu rezignacije koja je u janvosti predstvljena kao radikalizam?

Rizvan Halilović: SDA je od svog osnivanja imala protivnike i one koji su pod uticajima raznih sila odlazili iz SDA. To je opštepoznata stvar još od septembra 1990. Godine, pa se nastavlja širom biše Jugoslavije I nije zaobišlo ni  SDA Makedonije, a ni Makedoniju kao državu za koju je tadašnja srbijanska vlast imala posebnu politiku jer je tadašnja  garnitura koja je bila na vlasti bila I mislim da je još uvijek, vrlo naklonjena Beogradu, pa I nekim Rusko-grčkim crkvenim pravoslavnim velikodržavnim projektima. Zbog toga je Makedonija imala grdne probleme u procesu međunarodnog priznanja I prijema u UN, kada je primljena jedva I to kao BJRM.  Raduje me što je to politički tim na čelu sa premjerom Zoranom Zaevim vrlo uspješno prevazišao I iznašao  rješenjea  po svim pitanjima, sa svojim susjedima i evo imamo priliku da vidimo snažan napredak RS Makednije u pravcu NATO i EU integracija, koje ni malo nisu bile jednostavne I lahke. SDA-1 koja je frakcija od SDA Makedonije, ili po meni sasvim zaseban pilitilki subjekat, najbolje može sama,  to da riješi,  sa svojim kreatorima i osnivačima. Nažalost pokazalo se vrlo brzom nakon jedne frakcije došle su I brojne bošnjačke partije u Makedoniji. SDA Makedonije  nije bila jednini bošnjački politički subject koji je napadnut,  jer su Bošnjaci kao nacija bili napadnuti sa svih strana I na svim poljima, a poltičko polje je sigurno bilo posebno važno, zato su uslijedila brojna hapšenja I torture portov SDA Makedonije,  SDA Sandžaka / procesi u Novom pazaru I Bijelom Polju/ , SDA Kosova, tako je došlo do osnivanja brojnih partija koje su samo znale da su protiv SDA, bez bilo kakvog novog poilitičkog rješenja ili programa. To je jedan od razloga što ni danas  nismo riješili brojna pitanja koja se tiču identiteta I nacionalnih nadstranačkih tijela koja bi morala bdjeti nad svim Bošnjacima u svim državama u kojima su Bošnjaci vrlo lojani I odani građani, ali razjedninjeni,  nisu u situaciji da sami odlučuju o svojim političkim predstvnicima niti o svojim nacinalnim pitanjima koja nisu maloborojna.

Neprijatelji koji su kidisali na Bosnu I Bošnjake I dans šire propagandu da je SDA radikalana I da je Alija Izetbegović sa svojom ,,Islamskom deklaracijom” proizveo agresiju I sve zločine koje su agresori počinili širom Bosne, a naše komšije to blagonakono prihvatale I podržavale, jer I njima je tada odgovralo da se ustavnopravni položaj Bošnjaka ne riješi kako smo mi u Platofrmi od 6.9.1993. godine predložili I kako  je to odlučila Badinterova komisija I brojne Konvencije o zaštiti ljudskih prava I sloboda. U  doba agresije na Bosnu I Hercegovinu brojne partije su bile zamrzle  svoj politički rad, jedino je SDA bila u cjelosti aktivni sudionik svih političkih, pravnih, humnaitarnih, odbrambenih I svih drugih međunarodnih pregovaranja i dešavanja oko odbrane suverene I međunarodno priznanate Republike Bosne I Hercegovine, koja je 22.5.1992 godine postal članica UN. Nakon okončanja ratnih sukoba u Bosni, mnoge države na Balkanu su osjetile tu oštricu velikodržavnih projekata, što se I dans jasno odslikava na političku situaciju u RS Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu i drgim zemljama Balkana.

  1. Bosnjakinfo: Vidimo nakon 30 godina Ste I dalje društvenopolitički aktivan I dalje ste na istoj ideološkoj liniji. Odakle crpite energiju za toliku istrajnost, jer koliko mi znamo život vas nije puno mazio.

Rizvan Halilović: Neki politički pokreti traju mnogo duže nego što je naš pokret SDA, koji, kao što je opštepoznato ove godine obilježava 30 godina djelovanja i političkopravne reafirmacije Bošnjaka kao ravnopravne autohtone nacije mađu Balkanskim I Evropskim nacijama. Uspjeh koji su postgli članovi I simpatizeri SDA od 1990. Do danas su impozantni, ako se uzme u obzir,  da je bilo planirano od strane nekih svjetskih  centara moći I velikodržavnih projektanata da nestane  Bosne, Sandžaka  i Bošnjaka, sam naš opstanak I odbrana suverene Bosne je naša najveća pobjeda I naša najveća motivacija za nastavak daljnjeg  djelovanja,  “jer sile koje ansrću na Bosnu I Sandžak, umoriće se, a mi se nesmijemo umriti”, govorio je našp najveći lider,  državni I mislilac Alija Izetbegović. Mi smo od osnivanja SDA  imali jasne demokratske I univerzalne vrijednosti demokratije, ljudskih prava i sloboda u svom Programu  i to nas čini posebnim u odnosu na sve političkje državotvorne partije na Balkanu, jer mi kao stranka SDA nismo imali nikakve šovinističke, nacionalističke niti agresivne I zloičinake ideje, planove ili pretenzije prem bilo kojem narodu ili susjednoj zemlji. Mi Bošnjaci nismo izvršuli napde ni na Nikšić, ni na Kragujevac niti na Karlovac, već su iz tih gradova nažalost,  vršene agresivne I zločinačke radnje protiv nas Bošnjaka I protiv svih patriota Bosne I Hercegovine. Sve su ovo presuđene stvari na međunarodnim sudovima I mi možemo biti ponosni na svoju Armiju koja nije počinila ni jedan zločin, kakve su nažalost počinile agresorske snage širom Bosne I Hercegovine. Mi I dalje vjerujemo u istinu I pravdu I ne tražimo nikakvu osvetu . Mi u SDA  mislimo da nema loših naroda , već da ima loših politilkih ideologa I ideologija , koje opiju neke ljude, koji nažalost postanu izvršioci zločinačkh poduhvata I najtežih zločina, pa I genocida koji  se dogodio u Srebrenici, kao zaštićenoj UN zoni.  To što sam ja preživio i doživio ne bih poželio nikome, pa ni najvećim neprijateljima, ali zločini nikad ne zastarjevaju. Neka o zločinima brinu zločinci , a ne mi koji smo žretve torture I državnog terorizma od strrne tadašnjih vladtodržaca Makedonije, Srbije I Crne Gore. Ja kao vjernik imam posebnu satisfakciju I zadovoljstvo, što nisam ništa bio stvarno kriv ni po kom pitanju iz optužnica u Makedoniji i u Srbiji.Sva moja krivica je bila i ostala to što sam bio lider SDA Makedonije, što sam tražio da se riješi ustavnopravni položaj Bošnjaka u Makedoniji, što je kasnije donekle I riješeno, što sam bio human I što sam pokušao pomoći unesrečenim ljudima koje su prognali zločinci, što gledamo ovih dana I u svojim džavama kad vidimo ove izbjeglice iz azijskih zemalja širom Balkana i Evrope. Politički ciljevi, istina,  pravda i prosperitet Bošnjaka u Bosni i Sandžaku, kao i status Bošnjaka u svim zemljama Balkana , daju mi snagu da se još snažnije angažujem i ja kao što znate već dugo vremena pokušavam zajedno sa vama iz Makedonije ,kao i Bošnjacima  Kosova, Sandžaka, Crne Gore, Srbije I  svih Država koje su nastale disolucijom bivše SFRJ, da objedinimo Bošnjake I učinimo ih još značajnijim faktorom radi zajedničkih koordiniranih aktivnoati, kako bismo imali ujednačene kriterije za sva Bošnjačka pitanja I kako bismo svi imali u Sarajevu I Bosni I Hercegovini matičnu državu, koja majčinski mora da brine o svim Bošnjacima ma gdje da žive kao dio cjelovitog bošnjačkog nacionalnog korpusa. Znate ne mjeri se čovjek prema funkciji, već funkcija prema čovjeku, tako da mi svi možemo kao pojedinci I kao dio tima svoje asocijacije, da damo puni doprinos rješavanju svih problema našeg Bošnjačkog naroda. Sve što tražimo za sebe I svoj narod, treba da smo sposobni da omogućimo drugim ljudima I narodima, oko nas.Tako I ovaj vaš portal je dio toga o čemu govorimo ovih godina već više puta. Svi možemo dati svoj doprinos ako se malo angažujemo bez predračuna i ličnih interesa, dajući svoj puni doprinos univerzalnim društvenim vrijednostima, nauci, kulturi i obrazovanju. Radimo nešto i za univerzalno dobro ovog I onog svijeta. Mislim da bi ove godine 30 godišnjicu SDA,  bilo jako dboro da se na jednom naučnom skupu nađemo svi I izvršimo naučnu analizu I donesemo relevantne zaključke I preporuke za budućnost svih Bošnjaka u Bosni, Sandžaku I svim domovinskim zemljama, Evropi I Svijetu.

  1. Bosnjakinfo: Kako bi sa vaše distance  ocijenili sadašnje prilike Bošnjaka Makedonije , šta bi tu trebali mijenjati da se neki procesi postave na pravi put . Koji su po Vama razlozi za posrnuće SDAM u ovom trenutku,  na javnoj političkoj sceni.

Rizvan Halilović: Bošnjaci Makedonije moraju da se oslobode uskogrudih porodičnih, zavičajnih I lokalnih animoziteta, kao I da shvate da isključivo od nas Bošnjaka zavisi naša situacija I naš položaj u društvenim zbivanjima RS Makedonije. Sada je hvala Bogu došla jedna demokratska politička snaga na čelu sa premijerom Zaevim I to treba zrelo I zajdeničkim snagama iskoristiti , da Bošnjaci postanu istinski factor koji povezuje Makedoniju sa Bosnom I Sandžakom na svim poljima, onako kako to radi SDA Sandžaka na čelu sa dr. Suljemanom Ugljaninom I BNV na čelu sa dr. Jasminom Curić.. Bošnjaci Makedonije moraju imati jedno nadstranačko nacionalno tijelo koje će biti u stanju da riješava sva otovrene pitanja Bošnjaka: bošnjačkog identiteta, jezika, obrazovanja, kulture, simobola, bošnjačkih blagdana, značajnih bošnjačkih ličnosti I događaja. Odavno je već osnovana koordinacija BNV i po ugledu na BNV Sandžaka i ostali Bošnjaci se organizuju I povezuju sa Sarajevom. Na taj način je manja mogućnost da dođe do političkih lutanja I do asimilacije, koja je neminosnvnost , ako ostanemo anemični na sva dešavanja oko nas.Bošnjaci Makedonije trebaju imati podružnicu BZK Preporod, BDD Merhamet, kao I ostalih vrlo značajnih asocijacija u Sarajevu.   Kad se tiče SDAM ja sam sa Predsjednikom I  sa mnogima razgovarao o stanju u SDA Makedonije.  Mislim da je veliki grijeh prema nama koji smo uložili svoje najbolje godine I svoje političko znanje, da projekat SDA Makedonije propadne I nestane sa političke scene nakon 30 godina, a koliko vidim još niko nije ponudio bolji I kompletniji nacionalni poitički program za Bošnjake Makedonije,  od SDA Makedonije. Ima madih obrazovanih, pametnih,  otmenih aktivista, pozovimo ih u SDAM, neka se učlane sa svojim novim idjema I novim kreacijama. Napravimo spoj iskustva, mldosti, zrelosti i entuzijazma u SDA Makedonije. Trebamo im pomoći da se uključe u SDAM I da podmlađenim kadrovima riješimo brojne naslage I animozitete unutar SDA I oko SDA Makedonije. Niko nije nezamjenjiv I niko nije bezgrješan. Popravljajmo se u hodu I otklanjajmo greške, pa će nam Bošnjački narod prići kao I 1990. godine. Okupljajmo se oko Programa SDA. Povratimno povjerenje u SDA Makedonije koje je bilo izgrađeno do 1996. godine. Bošnjaci Makedonije to od SDA Makedonije očekuju, a I Bošnjaci Sandžaka, Bosne , Crne Gore , Srbije I drugih domovinskih zemalja iz kojih ima Bošnjaka u  RS.Makedoniji.

  1. Bosnjakinfo: Važite za umjerenog , blage naravi I skromnog čovjeka koji je I vjernik. Jeste li spremni u ime ukupnog cilja pružiti ruku pomienja pripadnicima našeg naroda sa kojima nekada niste baš dijelili iste vrijednosti?

Rizvan Halilović: Ja kao Rizvan Halilović, Bošnjak, Sandžaklija, musliman, član SDA I još mnogih asocijacija intelektualaca I Bošnjaka u Bosni, regionu I svijetu, nikada nisam bio ljut ni na koga. Nikada hvala Bogu nisam mrzio nikoga I nikome nisam zamjerio ništa. Sve što je bilo ko kome uradio,  sebi je uradio. Čim sam izašao  na slobdu iz zarobljeništva 26.5.1994. godine ja sam poslao poruku svim našim članovima SDA Makedonije I svim Bošnjacima Makedonije da sam voljan I da ču biti sretan  da se sretnemo u Kanjama, gdje sam ja boravio u kučnom pritvoru, do pravosnažnosti presude. Samo su došli članovi SDA Sandžaka, SDA Bijelo Polje I jedan član užeg rukovodstva SDA Makedonije gosp Mujo Hodžić, dok su ostali stalno čekali još nešto. Kad sam boravio u Turskoj kao musafir odnosno izbjeglica, došlo je nekoliko članova SDAM I vrlo mali broj Bošnjaka iz Makedonije I svima sam ja rekao da se ni na koga ne ljtim niti bilo koga optužujem za bilo šta. Ja sam to sve prepustio Božijem sudu, koji je najpravedniji I nepogrejšiv. Mnogo puta sam u Sarajevu bio u prilici da predlažem , pa misli da sam I vama poslao Platformu za BNV Makedonije, koju ste vi preoblikovali u Bošnjački forum, ako se ne varam. Rekao sam  pozovite me, ja ču se odazavti, da zajedno izvršimo analizu I popravimo greške , kako bismo nastavili zajedničkim snagama, za dobrobit svih. Pozvan sam od strane gosp Avdije Pepića Predsjednika SDA Makedonije I  došao sam na 20. Godišnjicu  SDA Makedonije 26.10.2011. u Skoplju. Bio sam vrlo sretan  I zahvalan svima koji su me tako srdačno I korektno dočekali. Tada nas je bilo na skupu u Skoplju  iz svih SDA sa prostora bivše SFRJ. Ponovo kažem, pozovite me da se sretnemo razmijenimo naučne činjenice I istinu bez potrebe za bilo kakvu osudu  bilo koga. Takođe sam predlagao da napišemo jednu Monografiju ili zbornik radova o SDA M I Bošnjacima u RS Makedoniji. Ove godine je 30. Godišnjica SDA I reafirmacije Bošnjaka kao političkog naroda, pa bismo mogli prostudirati sve relevantne činjenice u vezi sa svima nama u SDA , kao I o onima koji su drugčijeg političkog mišljenja I političkih  stavova. Ne moramo se u svemu slagati, ali bismo trebali jedni druge poštovati I uvažavati. To nam je potrebno radi konotinuiteta , jer mi Bošnjaci već više od 150 godina živimo ka narod u Makedoniji. Makedonija je domovina Bošnjaka Makedonije, a Bosna I Sandžak su postojbina I ona spona što nas čini ponosinima na svoje Bošnjaštvo.  Pružimo jedni drugima ruku, pokažimo da smo spremni radi viših ciljeva I intersa našeg naroda pokrenuti novi zamah svebiošnjačke politike I prosperiteta Bošnjaka i RS Makedonije. To ne znači ako je neko otišao u drugu političku opciju da smo mi neprijatelji. Mi smo samo budući politički rivali , konkurenti, ali I koalicioni partneri, kad interesi Bošnjaka to nalažu, kao I interesu zajedničkog života  eurointegracija R.S. Makedoniji.

  1. Bosnjakinfo: Šta je vaša poruka Bošnjacima Makedonije?

Rizvan halilović: Bošnjaci  RS Makedonije, ujedinimo se oko zajedničkog porijekla oko zajedničkog identiteta, zajedničkog Bosanskog jezika, Bošnjačke kulture, Bošnjačke Hitorije, Bošnjačkih Običaja,  vjere Islama koja Bošnjake čini vrlo prepoznatljivim, jer mi baštinimo Islam koji je u Bosni prisutan od najstarijih vremena. Posvetimo više pažnje nauci, obrazovanju, odgoju, sportu I kulturi Bošnjaka. Poštujmo se uzajamno, jer koliko se mi budemo poštovali, toliko će nas I drugi narodi oko nas poštovati. Očuvajmo svoj Bošnjački identitet, jer gubitak identiteta u prošlosti nas je skupo koštao. Objedinimo sve asocijacije Bošnjaka I postanimo snažan faktor koji može riješiti nacionalne interese Bošnjaka Makedonije. Budimo za zajedništvo, za multikulturalnost I slobode svih građana I naroda Makedonije u zajedničkoj domovini RS.Makedniji. Bošnjaci Makedonije budimo najsnažnija spona između RSMakedonije I Bosne , između RSMakedonije I Sandžaka, Crne Gore I Srbije. Bošnjački stvaraoci i umjetnici Makedonije imaju šta da pokažu Sarajevu,  Pazaru, Rožajama , Podgorici, Beogradu, Zagrebu, samo se trebamo organizovati u jednstvenu nacionalnu zajednicu koja će biti kadra da prvaziđe sve dnevnopolitičke prepreke ka iznalaženju najboljih rješenja za bududćnost Bošnjaka u Makedoniji I u svim zemljama Balkana.

Droc.dr. Rizvan Halilović,

Sarajevo, 19.5.2020. godine.

/bosnjak.info/