Rexhep Shkrijel (1958) pjesa e II -të, video

rexhep sshkrijelHistori të vjetra nga njerëz të vjetër – Stare priče starih ljudi
Rexhep Shkrijel, (1958) lindur ne Megjugor, Peshter me vendbanim në Novi Pazar
Redžp Škrijelj (1958) Međugor Pešter, mesto stanovanja Novi Pazar