Rexhep Shkrijel (1958) pjesa e I -rë

Rexhep_Shkrijeli_First_Frame