Antarët e bordit drejtues të shoqatës “Kosova për Sanxhakun”

Logoja (finale)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismet Azizi, kryetar

Ali Daci

Mazllum Baraliu

Nexhmedin Spahiu

Genc kastrati

Rexhep Shkriel

Xhavit Kastrati

Fazli Muriqi

Agim Berdyna

Arbresha Aliu

Jonuz Kolaj

Musa Prelvukaj

Rexhep Abazi

Kordinatore për Evropë Qendrore: Mirsada Vranja

Kordinatore për Maqedoni: Nevzeta Muriqi

Kordinator për Britani të Madhe : Daut Dauti

SHBA : Jonuz Kola