Partnerët

KNB-BNV (Bosnjacko Nacionalno Vjece), KNSH ( Këshilli Nacional Shqiptar)

Shoqata “Sali Çekaj” Gjermani